Bezpečnost při používání

Posted by on 27.1.2018

Jelikož všechny látky, označované slangově jako poppersy jsou podle specifikace nebezpečnými látkami hned ve třech kategoriích nebezpečnosti, je třeba dbát při jejich používání zvýšené opatrnosti. Zejména jsou to vysoce hořlavé a snadno zápalné látky! Používat v jejich blízkosti otevřený oheň, nebo jen vysoce zahřáté předměty je nerozumný hazard! Chemikálie je silně těkavá i za pokojové teploty a rychle se vypařuje. Je třeba ji skladovat vždy v lahvičce dobře uzavřené, nejlépe na chladném místě (třeba i v lednici), aby se neodpařovala tak rychle.

Taky jedovaté a leptající

Při náhodném požití, či vstříknutí do oka, nebo i jen potřísnění kůže, je nutno hledat ihned lékařskou pomoc! Tyto nehody ohrožují život, nebo v nejlepším případě jen působí zdravotní následky například ve formě poleptání sliznic či pokožky.

Tagged